100% Ethisch

De ethiek en transparantie van onze onderneming zijn net zo belangrijk als de puurheid en perfectie van onze diamanten. Wij garanderen u volledige integriteit van al onze diamanten in het totale traject van oorsprong tot levering.

Kimberley Process

Elke VODIAM diamant is 100% natuurlijk, 100% ethisch en is uitsluitend afkomstig van legitieme bronnen, die niet betrokken zijn bij de financiering van conflicten, in overeenstemming met de betreffende internationale reguleringen en VN-resoluties, het zogenaamde Kimberley Process (KP).

Het Kimberley Process (KP) is een internationaal samenwerkingsverdrag tussen regeringen, NGO’s en de diamantindustrie om de handel in conflictdiamanten te stoppen. In mei 2000 werden de onderhandelingen gestart in Kimberley, Zuid-Afrika, met het oog op de creatie van een certificeringssysteem om de oorsprong van ruwe diamant te garanderen.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) nam hiertoe in december 2000 een resolutie aan. Uiteindelijk werd in 2002 het zogenaamde Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) samengesteld dat door meer dan 50 landen wereldwijd werd geratificeerd.

Het systeem trad op 1 januari 2003 officieel in werking en stelt strenge, verifieerbare eisen aan de internationale diamanthandel. Onder dit systeem moet elke levering van ruwe diamant vergezeld zijn door een van overheidswege gevalideerd certificaat van oorsprong en vervolgens moet elke handelaar in de value chain garanderen en verklaren dat de betreffende diamanten een legale oorsprong hebben.

Vanaf 2008 zijn wereldwijd 81 landen aangesloten bij het Kimberley Process en deze KP-leden vertegenwoordigen samen zo’n 99,8% van de mondiale productie van ruwe diamant.